CONVOCATORIA XUNTA XERAL ORDINARIA

septiembre 24, 2019

DATA DE REUNIÓN: 04/10/2019
HORA DE PRIMEIRA CONVOCATORIA: 20:00
HORA DE SEGUNDA CONVOCATORIA: 20:15
LUGAR DE REUNIÓN: BIBLIOTECA C.D. RÍAS DO SUR

En cumprimento dos Estatutos a Sra. Presidenta convoca a todos os socios/as a XUNTA
XERAL ORDINARIA, que se celebrará no lugar, data e hora recollidos no
encabezamento, conforme a seguinte ORDE DO DÍA:

  1. Lectura e aprobación, se procede, da Acta Asemblea anterior.
  2. Presentación e aprobación, se procede, das contas da tempada 2018/2019
  3. Presentación dos orzamentos da presente tempada
  4. Presentación e aprobación, se procede, cuotas de socios para temporada 2019-20
  5. Intervención da Presidenta.
  6. Rogos e preguntas.

A PRESIDENTA
Fdo.- Mª Belén Álvarez Sánchez

DESCARGAR DELEGACIÓN DE VOTO

¿QUIERES SER DEL GALAICO SINCRO?

REDES SOCIALES

Síguenos en nuestras redes, últimas fotos, vídeos, campeonatos, próximos eventos, etc.