2018NoticiasCONVOCATORIA XUNTA XERAL ORDINARIA

noviembre 18, 2018

DATA DE REUNION: 05/12/2018
HORA DE PRIMEIRA CONVOCATORIA: 20:00
HORA DE SEGUNDA CONVOCATORIA: 20:30
LUGAR DE REUNIÓN: BIBLIOTECA C.D. RÍAS DO SUR
En cumprimento dos Estatutos a Sra. Presidenta convoca a todos os socios/as a XUNTA
XERAL ORDINARIA, que se celebrará no lugar, data e hora recollidos no
encabezamento, conforme a seguinte ORDE DO DÍA:
1. Lectura e aprobación, se procede, da Acta Asemblea anterior.
2. Presentación e aprobación, se procede, das contas da tempada 2017/2018.
3. Presentación dos orzamentos da presente tempada.
4. Intervención da Presidenta.
5. Rogos e preguntas.
A PRESIDENTA
Fdo.- Mª Belén Álvarez Sánchez

DESCARGAR DELEGACIÓN DE VOTO

 

¿QUIERES SER DEL GALAICO SINCRO?

REDES SOCIALES

Síguenos en nuestras redes, últimas fotos, vídeos, campeonatos, próximos eventos, etc.